Hundnära - Blogg

Hundnära - Blogg

På rätt spår!

AllmäntSkapad av Lasse 19 nov, 2013 15:00


Spårträning är enligt vår uppfattning något av det roligaste man kan göra med sin hund. Det finns oändligt många sätt att utnyttja och utveckla hundens medfödda förmåga att spåra.

Att spåra är något nästan alla hundar gör gärna och ofta. Mycket tidigt i livet börja valparna träna sig att spåra.

. Spårträning kräver att våra hundar använder många av sina egenskaper samtidigt. Utvecklingsmöjligheterna är närmast oändliga. Tränar du spår aktiverar och stimulerar du din hund optimalt. Det är många detaljer som tillsammans skapar ett spårhundekipage och det är viktigt att vi verkligen lär hunden hur vi vill att den skall utföra sitt arbete. Med fel spårträning kan vi skapa stressade och frustrerade hundar.

Under året har vi fått möta många härliga hundar och förare som med öppna sinnen och stor nyfikenhet deltagit på våra kurser i personspår. För oss har det varit underbart att se hur stolta och malliga hundar och förare sett ut efter kurshelgen. Många har beskrivit sin hundkompis i lyriska ordalag.

Vi säger tack till er vi fått följa och lycka till i fortsättningen – på rätt spår!